Witold Pilecki – Ochotnik do Auschwitz

Wystawa „Rotmistrz Witold Pilecki – Ochotnik do Auschwitz” została przygotowana z myślą o przywróceniu Polakom pamięci o rotmistrzu Pileckim.

Wystawa, której współorganizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej, przedstawia życiorys Rotmistrza na tle tragicznych wydarzeń pierwszej połowy XX w. Dobór fotografii, kolorystyka, a także surowy materiał konstrukcji składają się na sugestywny przekaz – wykład historii oraz życiorys, dokumentację bohaterskich dokonań a następnie gehennę sądową i więzienną Witolda Pileckiego.

Bogaty zasób archiwaliów, fotografii i dokumentów prezentowanych na wystawie pochodzi z archiwum rodzinnego, zasobów IPN, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Niepodległości oraz Archiwum Akt Nowych.

Wystawa składa się z 24 plansz o wymiarach 200cm x 90cm każda; plansze można ze sobą łączyć (po kilka razem albo
w jeden ciąg). Są dostępne tłumaczenia pełnego tekstu wystawy na język angielski i niemiecki. Wystawa była pokazywana
w ponad 100 instytucjach w Polsce i za granicą.

ZAPRASZAMY
DO WYPOŻYCZANIA
WYSTAWY

Więcej informacji:
Stowarzyszenie
Inicjatywa Historyczna

www.ih.org.pl
biuro@ih.org.pl
tel: 500 290 640

Ulotka o wystawach w pliku pdf:

___ulotka_wyst