Odzyskiwani bohaterowie

Odzyskiwani Bohaterowie– wystawa objęta opieką merytoryczną prof. Krzysztofa Szwagrzyka – poświęcona jest 11 bohaterom walki z systemem komunistycznym, Żołnierzom Niezłomnym, straconym na podstawie wyroków komunistycznych sądów w latach 1944–1956, których szczątki są odnajdywane oraz identyfikowane w ramach projektu naukowo-badawczego prowadzonego pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956”.

Wystawa prezentuje sylwetki:

1. ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”
2. rtm. Andrzeja Czaykowskiego „Gardy”
3. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”
4. gen. Emila Fieldorfa „Nila”
5. kpt. Kazimierza Kamieńskiego, “Huzara”
6. mjr. Bolesława Kontryma “Żmudzina”
7. ks. Rudolfa Marszałka “Opoki”
8. rtm. Witolda Pileckiego “Witolda”
9. Danuty Siedzikówny “Inki”
10. mjr. Stanisława Sojczyńskiego “Warszyca”
11. mjr. Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki”

Wystawa przedstawia sylwetki Bohaterów, ich dokonania, a następnie okoliczności procesów sądowych i śmierci – w sposób nowatorski, zachowując wysoki poziom artystyczny. Prezentacji sylwetek bohaterów towarzyszą fotografie nieosądzonych nigdy ich katów: sędziów, prokuratorów, egzekutorów. Całość dopełnia dokumentacja realizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej w całej Polsce prac poszukiwawczych miejsc pochówku ofiar komunizmu zakończone odnalezieniem i identyfikacją kolejnych „Żołnierzy Niezłomnych”.

Wystawa plenerowa przeznaczona jest do ekspozycji w miastach, gdzie będą miejsca pamięci o tych bohaterach i nie tylko. Niebawem powstanie wystawa edukacyjna przeznaczoną do ekspozycji w szkołach. Patronat nad wystawą objął Instytut Pamięci Narodowej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZANIA WYSTAWY Więcej informacji: Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna
www.ih.org.pl | biuro@ih.org.pl | tel: 500 290 640

Pobierz informację o wystawie w pliku pdf:

___ulotka_wyst