Napisz list do Powstańca!

Kim są dla mnie Powstańcy?
Za co chcę im podziękować?
Czym jest dla mnie Powstanie Warszawskie?

Napisz list do Powstańca, a nasi wolontariusze – przedstawiciele różnych grup zawodowych, wiekowych i społecznych – wręczą go Powstańcom osobiście 1 sierpnia o godz. 17.00 w domach wrocławskich Powstańców Warszawskich.
Wasze listy przekażemy drogą pocztową także do Powstańców z całej Polski!

List można przekazywać na adres:
Inicjatywa Historyczna
ul. Racławicka 36/38/5
53- 146 Wrocław.
Na Wasze listy czekamy do 1 sierpnia!

Prosimy o podanie także numerów telefonów i adresów autorów.
Będą także nagrody dla uczestników konkursu!

Patronat Muzeum Powstania Warszawskiego.

Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna we współpracy z Wrocławskim Środowiskiem Powstańców Warszawskich
oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej zmierza podjąć się realizacji skromnego projektu:
„Napisz list do Powstańca”.

Co roku coraz mniejsza liczba bohaterów Powstania Warszawskiego spotyka się corocznych Obchodach rocznicowych.
Wielu z nich wymaga stałej opieki w ramach wolontariatu, który staramy się realizować przez cały rok.

1 sierpnia planujemy aby przedstawiciele różnych grup zawodowych, wiekowych i społecznych odwiedziło o 17:00 Powstańców Warszawskich, którzy wyrazili na to zgodę z listami od siebie i innych osób, które napiszą za co dziękują
i czym jest dla nich Powstanie Warszawskie.

Udział zapowiedzieli przedstawiciele: Instytutu Pamięci Narodowej, Skauci Europy, Stowarzyszenie Odra-Niemen, GRH Radosław, Narodowcy RP, Młodzież Wszechpolska, Wyższa Szkoła Oficerska, Służba Więzienna.

Na terenie Wrocławia listy będę doręczane tylko osobiście – podczas osobistych spotkań i odwiedzin 1 sierpnia.
Poza Wrocław wyślemy listy pocztą z drobnymi upominkami.