Konkurs wiedzy o Rotmistrzu | 19 maja 2017

karta_uczestnictwa w konkursie

Znalazłem w sobie radość wynikającą ze świadomości, że chcę walczyć.

Witold Pilecki

Stowarzyszenie Odra-Niemen
Towarzystwo Miłośników Kresów i Lwowa
Inicjatywa Historyczna

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa/Oddział IPN we Wrocławiu 

ZAPRASZAJĄ

do wzięcia udziału 
w konkursie wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim

Czas i miejsce: 19 maja 2017 r., godz. 11.00, plac Strzelecki 25 ,,Przystanek Historia”, siedziba Oddziału IPN we Wrocławiu

Uczestnicy: Konkurs historyczny skierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz klas trzecich szkół gimnazjalnych

Uczestnicy będą mogli wykazać się wiedzą o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim
i wydarzeniach, w których brał udział.
Pytania mogą dotyczyć również życia rodzinnego Witolda Pileckiego.

Zasady uczestnictwa:

  • do dnia 15.05.17 r. przesłanie przez szkoły listy uczestników na adres: biuro@ih.org.pl
  • każda szkoła może zgłosić do konkursu minimum 3 a maksimum 6 osób.

Opiekunowie prawni biorących udział w konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach/rundach, na wzór teleturnieju ,,Jeden
z dziesięciu”. Zawodnicy będą odpowiadać znajdując się przy swoich stanowiskach. Każdemu zostanie przyporządkowany numer i odpowiednio, kolorowymi, kartkami ilość szans. Pierwsza runda składa się z dwóch serii pytań do wszystkich uczestników, do drugiej przechodzą osoby z największą liczbą zachowanych szans. Na tym etapie uczeń, który udzielił poprawnej odpowiedzi wyznacza kolejnego pytanego, do momentu wyłonienia
6 osób. W finale uczestnicy odpowiadają, zgodnie z zasadami rundy drugiej, do chwili wyłonienia 3 osób, które uzyskają najwięcej poprawnych odpowiedzi.

Jury:
nauczyciele historii, pracownicy IPN, studenci historii UW, przedstawiciele Stowarzyszeń: Odra-Niemen i Inicjatywa Historyczna

Nagrody:

I miejsce – publikacje ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej oraz nagroda specjalna, wyjazd do Wilna w rocznicę operacji Ostra Brama

II miejsce – publikacje ufundowane przez Inicjatywę Historyczną oraz Instytut Pamięci Narodowej

III miejsce – publikacje ufundowane przez Inicjatywę Historyczną oraz Instytut Pamięci Narodowej

Organizatorzy konkursu mają prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

Harmonogram konkursu 19 maja 2017 r.:

Rozpoczęcie: godz. 11:00 
Przewidywany zakończenie: godz. 13:15
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone od razu po jego zakończeniu

Komunikacja i promocja konkursu:

Jakub Zagórny, tel. 884 010 416
Dominika Arendt-Wittchen, email: biuro@ih.org.pl
Stowarzyszenie Odra-Niemen, tel. 71 355 52 02

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Odra-Niemen
Trzebnickie Towarzystwo Miłośników Kresów i Lwowa
Inicjatywa Historyczna

Współorganizatorzy:

Oddział IPN we Wrocławiu

Studenci Instytutu Historycznego UWr