O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Dolnośląska Inicjatywa Historyczna powstało w 2002 r. , a trzy lata później otrzymało status organizacji pożytku publicznego.
W 2010 r. nazwa stowarzyszenia została zmieniona na Inicjatywę Historyczną. Nie zmienił się jednak ani statut organizacji, ani jej siedziba.
Poszerzono jedynie cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

Zadaniem stowarzyszenia jest propagowanie w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób, wiedzy z zakresu historii Polski (w szczególności XX wieku),
poprawa stanu świadomości historycznej społeczeństwa, działalność naukowa i oświatowa, utrwalanie i upowszechnianie postaw patriotycznych,
przypominanie ważnych – często zapomnianych – bohaterów, miejsc i wydarzeń.