Dwie wystawy o „Solidarności Walczącej”


18 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie naszych  dwóch wystaw przygotowanych dla Centrum Historii Zajezdnia: „Solidarność Walcząca 1982-2017” oraz „Poczta Solidarności Walczącej”.

Dlaczego „Solidarność Walcząca”? Cały Zarząd Inicjatywy Historycznej to działacze Solidarności Walczącej, a nasz stały współpracownik, Jacek Jaśkiewicz, autor powyższych wystaw oraz naszej wystawy „Rotmistrz Witold Plecki- Ochotnik do Auschwitz” w latach osiemdziesiątych był studentem grafiki i projektował oraz drukował znaczki Poczty Solidarności Walczącej.

Wystawa „Solidarność Walcząca 1982 – 2017” to 22 plansze, na których przedstawiono w sposób syntetyczny historię i idee tej konspiracyjnej organizacji, która zdecydowanie opowiadała się za obaleniem komunistycznej władzy w PRL i odzyskaniem pełnej niepodległości przez Polskę. Opiekę merytoryczną nad wystawami objął dr Łukasz Kamiński.

„Poczta Solidarności Walczącej” to odrębna ekspozycja, która prezentuje dorobek Poczty Solidarności Walczącej. Jest to unikalna kolekcja znaczków, kopert i kart okolicznościowych wydanych w podziemiu.

Dziękujemy Darkowi Olszewskiemu za pomoc i udostępnienie archiwaliów!

Już dziś zapraszamy do współpracy. Od sierpnia nieodpłatnie udostępniamy wystawy w łatwej do montażu i transportu formie.

Wszelkie szczegóły i dodatkowe informacje: biuro@ih.org.pl